Menu Content/Inhalt
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
ВИЗА ЗА САЩ Print E-mail

Неимигрантските визи са за хора с постоянно жителство извън САЩ, които желаят да посетят САЩ за временно пребиваване с цел туризъм, лечение, бизнес, временна работа или образование.

Според законите на САЩ хората, кандидатстващи за неимигрантски визи, представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. Служителите в консулските отдели и посолствата преценяват дали съответният човек попада в тази категория според индивидуалните му данни в зависимост от всеки отделен случай.

Това, което правим за Вас е:

  • Оценка на документите Ви спрямо шансовете Ви за получаване на виза;
  • Насрочваме Ви интервю с конкретна дата и час;
  • Попълваме Ви необходимите формуляри за виза;
  • Комплектоваме всички документи в подкрепа на молбата ви за виза;

ВИЕ се явявате пред входа на Консулската служба в часа, за който сме Ви насрочили интервю. Носите документите, които сме окомплектовали.  Само кандидатите за визи могат да влизат в сградата на Консулския отдел за интервюто си. Не се допускат придружители, освен в случаите, когато кандидатът е на възраст под 18 години.

Молбите за виза се обработват в рамките на 2-3 работни дни, (освен при технически проблеми, когато обработката може да отнеме и по-дълго време).

Oдобрените кандидати за виза получават паспортите си с готовите визи доставени от DHL в рамките на страната.Не съществуват други варианти за получаване.

Обикновено доставката се извършва в рамките на два работни дни до всеки град в България. Таксата за доставка до повечето селища в България е 6 лева, но за "отдалечени" райони DHL таксува до 31 лева. Таксата се заплаща към DHL на място при получаване на пратката.

 

Виза за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм(B1/B2)

Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация къде ще отседнат. Ако пътувате с цел посещение на приятели, моля представете покана от тях, както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ. Ако желаете да посетите роднини, моля, посочете роднинската Ви връзка с канещата страна, също и дали са aмерикански граждани, притежатели на зелени карти, или притежатели на неимигрантски визи за временна работа или обучение в САЩ. Може да представите покана от тях както, и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ.

Допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имате здрави връзки с България:

- документи за собственост на имущество нотариални актове;

- банкови извлечения;

- служебна бележка от работодателя, трудов договор;

- доказателства за семейни връзки и т.н.;

Кандидатите за бизнес визи ще трябва да бъдат подготвени да предоставят информация каква е точно целта на пътуването им. Тези, които ще посещават бизнес партньори или клиенти, е необходимо да представят кореспонденция с тях, показваща целта на пътуването. 


Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език!

Документи за бизнес визи

Кандидатите за бизнес визи е необходимо да представят покана от бизнес партньори и официално писмо от работодателя, което да показва:

  • цел на пътуването в САЩ и за какъв период;
  • каква позиция в компанията заема кандидатът за виза;
  • дати на пътуване и през кое летище ще влиза кандидатът за виза;
  • име на компанията (-ите), която (които) ще посещава, адрес, и др.;
  • информация относно кой ще поеме разходите по пътуването.

Визи за временно пребиваване с цел работа

Виза Н се издава на кандидат, пътуващ с цел временна работа в САЩ. За да получи Н виза, кандидатът трябва да представи:

-         писмо за одобрена петиция (Form I-797), коята е била подадена от американския работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS);

-         доказателства, че е квалифициран за тази работа, като представи документи за предишен опит и образование в съответната сфера;

Екипажни/Транзитни визи (C1/D) 

Пилоти, стюарди, моряци или членове на корабни екипажи, както и такива пътуващи до САЩ, за да се присъединят към кораб или самолет,е необходимо да кандидатстват за този тип виза;

Журналистически визи (I)

Представители на пресата, радиото, телевизията или друг вид медийна огранизация е необходимо да кандидатстват за този тип виза. В тази група спадат служители, чията дейност е от особена важност за медийната институция, напр: репортери,

Всички документи, които искате да бъдат разгледани по време на интервюто, трябва да бъдат предоставени в деня на интервюто в касиерския офис на Консулството!

ЗАПИТВАНЕ

 
< Prev   Next >